เรื่องทั่วไปกับกีฬายิงปืน SBOBET

sbobeth613

การยิงปืนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และ เป็นที่นิยมของชายหญิง และได้รับการบรรจุเป็นการแข่งกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ต้องแข่งขันความแม่นยำเป็นหลัก ถือเป็นการประลองและท้าทายความสามารถกันเลยทีเดียว มีการเล่นกันในร่ม และ กลางแจ้ง แล้วแต่ปรเภทของการยิงปืน โดยการยิงปืนจะแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1. ปืนยาวท่านอน

2. ปืนสั้นยิงช้า

3. เป้าบินประเภทแทร็ป

4. ปืนยาว 3 ท่า

5. เป้าเคลื่อนที่

6. ปืนสั้นยิงเร็ว

7. เป้าบิน (ประเภทสกีต)

นอกจากจะมีประเภทของการยิงปืนแล้ว ยังมีท่าในการยิง โดยจะมีท่าหลักๆ 3 ท่า คือ ท่านอน ท่ายืน และ ท่านั่ง ส่วนในลักษณะเฉพาะของในแต่ละท่าผู้สนใจจะต้องฝึกกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ถูกต้องตามกติกา และ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุปสรรคในการฝึกซ้อม และที่สำคัญอีกอย่างก็คือการตั้งเป้ามี 2 ประเภท คือ เป้ากระดาษ และ เป้าบันทึกคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส

สิ่งที่ต้องพึงระวังเพื่อป้องกันความปลอดภัยสำหรับกีฬายิงปืน คือ อาวุธปืน นักกีฬาทุกคนจะต้องเคารพกฎระเบียบ ช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง การกระทำอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ และต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที การจับถือปืนก็ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและห้ามนำปืนออกจากช่องยิงโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรรีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สนาม นักกีฬาต้องตรวจดูช่องบรรจุกระสุนอยู่ในสภาพเปิด ตลอดจน ไม่มีกระสุนอยู่ในซองกระสุน

สิ่งสำคัญกีฬายิงปืน SBOBET คือ นักกีฬานำอาวุธปืนออกจากช่องยิงโดยยังไม่ได้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สนาม อาจจะถูกลงโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และหากมีคำสั่ง “หยุดยิง” แต่นักกีฬายังจับปืน โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการการควบคุมช่องยิง อาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

สิ่งที่ควรรู้กีฬาฟันดาบ

ฟันดาบจัดเป็นกีฬา ไม่มีใครไม่รู้จักดาบ มนูษย์มีการใช้ดาบในการต่อสู้ หรือในการล่าสัตว์ แต่ในปัจจุบันจัดเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิก และเป็นที่นิยมเล่น สามารถเล่นได้ทั้งชาย และ หญิง ในประเทศไทยก็ให้ความสนใจและได้จัดตั้งสมาคมฟันดาบสมัครเล่นและได้มีการนำเข้าสู่ระบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาของทหาร และในปัจจุบันประเทศไทยได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯและสหพันธ์สมาชิกของโอลิมปิก และสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างชาติ พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟันดาบแห่งเอเชีย หากเราสนใจจะเล่นกีฬาฟันดาบ สิ่งที่เราควรจะต้องรู้และเตรียมตัวคือ อุปกรณ์นั่นเอง ประกอบด้วย

– สนามที่ใช้สำหรับการเล่นฟันดาบ ต้องเป็นพื้นราบ จะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ พื้นอาจปูด้วยไม้แผ่นยาง พลาสติกหรือแผ่นโลหะ โดยจะต้องมีความกว้างเท่ากันตลอด ความยาวอย่างน้อยจะต้องยาว 13 เมตร

– การแต่งกายต้องสวมชุดที่ทำจากผ้าเนื้อเหนียวสีขาว จะต้องไม่เรียบลื่นจนปลายดาบลื่นไถลเมื่อแตะถูก ต้องสวมเครื่องป้องกัน เช่น หน้ากาก ถุงมือมีความยาวไม่น้อยกว่าศอก เสื้อคอตั้ง แต่ต้องสามารถป้องกันส่วนใต้แขนได้ และต้องสวมเสื้อเกราะหรือโลหะในการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้หญิง จะต้องป้องกันด้านหน้าช่วงทรวงอก ซึ่งจะต้องส้วมเสื้อป้องกันอีกชั้นก่อนส้วมเสื้อเกราะ

– ชนิดของดาบกีฬาฟันดาบ ควรเลือกดาบที่เราชอบ ที่เราถนัด ซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบ เราควรศึกษาในลักษณะ และวิธีการใช้ให้ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญ

จากที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือ วิธีการเล่นผู้สนใจควรได้รับการฝึกฝนก่อนจากผู้ชำนาญ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิได้ดีประเภทหนึ่ง

Copyright SBO SBOBET บทความรู้เกี่ยวกับการแทงบอล 2019
Tech Nerd theme designed by FixedWidget