เทคนิคการทุ่ม กีฬายูโด SBOBET

sbobeth383

เทคนิคการทุ่ม กีฬายูโด

เทคนิคของการทุ่มนั้นจะแบ่งออกเป็น ตำแหน่งธรรมชาติพื้นฐาน ตำแหน่งธรรมชาติจดขวา ตำแหน่งธรรมชาติจดซ้าย และเทคนิคการทุ่มนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละท่า ตำแหน่งธรรมชาติพื้นฐาน แยกขาออกให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ทิ้งน้ำหนักตัวให้ อยู่บนสองข้างเท่า ๆ กันอย่ายืดอกไปข้างหน้าและอย่าห่อไหล่ถ้ายืนอย่างนี้จะไม่ดึงท้องให้เลยไปข้างหลังมากไปผ่อนไหล่และเข่าตามสบายเกร็งท้องและหน้าท้องให้มือทั้งสองปล่อยลงข้าง ๆ ตามธรรมชาติสายตามุ่งต่ำกว่าระดับตาเล็กน้อยคล้ายกับกำลังมองไปที่ไกล ๆ ให้หน้าตรง ยื่นไปข้างหน้าโดยเก็บคางเข้ามา

ตำแหน่งธรรมชาติขวาและซ้าย ถ้ายืนเท้าขวาออกไปหนึ่งก้าวจากท่าธรรมชาตพื้นฐานก็จะเป็นตำแหน่งธรรมชาติขวา ถ้ายื่นเท้าซ้ายออกมาก็จะเป็นตำแหน่งธรรมชาติซ้าย ทั้งสองตำแหน่งนั้น จะต้องแบ่งน้ำหนักตัวให้เท่า ๆ กัน ทั้งสองขาหน้าต้องตรง ส้นเท้าหลังจะหันเข้าในเล็กน้อย ความได้เปรีบยของตำแหน่งธรรมชาติ เป็นการง่ายที่จะเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง สามารถยืนในท่านี้ได้เป็นเวลานาน เหนื่อยน้อย เป็นตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะใช้เทคนิคต่าง ๆ

ผมขอเสริมอีกตำแหน่งนั้นก็คือ ตำแหน่งป้องกันตัว จากตำแหน่งธรรมชาติแยกขาหน้าพอประมาณความกว้างของเท้าข้างหนึ่งย่อเข่าลงเล็กน้อย ย่อส่วนล่างของลำตัวและย่อศูนย์ถ่วงน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวจะแบ่งออกเท่ากันทั้งสองเท้าหน้าตรง ในเทคนิคต่าง ๆของยูโดนั้นนักกีฬาสามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาเพื่อฝึกจิตใจและร่างกายตนเอง

การยืนประจันหน้าในลักษณะป้องกันตัว SBOBET

ในปัจจุบันนี้มีการยืนด้วยกันมักจะไม่ค่อยใช้ในการแข่งขันกีฬาฟรีสไตร์แม้ว่าจะกระทำกันในการฝึกซ้อมตามพิธี เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายเทคนิคการทุ่มก็ควรจะกล่าวไว้บ้าง ต้องกำหนดเป็น กฏ วิธีการยืนด้วยกัน เมื่อเราประจันหน้าคู่ต่อสู้ในท่าป้องกันตัวขวา วิธีที่ใช้เมื่อประจันหน้าในท่าป้องกันตัวซ้ายจะกลับกัน ยื่นมือขวาเข้าไปใต้แขนซ้ายคู่ต่อสู้ วางปลายนิ้วและฝ่ามือที่หลังคู่ต่อสู้ อย่าจับเสื้อใช้มือซ้ายจับแขนเสื้อขวาด้านนอกตอนบนของคู่ต่อสู้ หนีบแขนขวาไว้ด้วยรักแร้ซ้าย ตำแหน่งการยืนลักษณะธรรมชาติเป็นหลักใหญ่และตำแหน่งการยืนลักษณะป้องกันตัวที่สำคัญคือเราต้องเก็บคางไว้ ถ้าเราและคู่ต่อสู้จะยืนในท่าป้องกันตัวพื้นฐานสามารถใช้มือและแขนตามแบบท่าธรรมชาติพื้นฐานได้ไม่ว่าจะใช้มือในท่าป้องกันตัวอย่างไร อย่ากางรักแร้ควรเก็บไว้ให้ชิดตัวอยู่เสมอ

กฏของการยืนด้วยกัน เมื่อยืนด้วยกันกับคู่ต่อสู้ยืน ในท่าธรรมชาติ ถ้าเขาอยู่ขวาต้องยืนขวาถ้าเขาอยู่ซ้ายต้องยืนซ้าย เป็นเรื่องที่อยากที่สุดดังนั้นเราจึงควรฝึกซ้อมให้หนักขึ้นทุกวัน เพื่อให้เกิดความชำนาญ อย่าเกร็งแขน ยืนตามสบายและยืดหยุ่นเท่าที่จะทำได้ไม่ใช้ผู้เริ่มต้นจะทำได้ยากเท่านั้น สำหรับผู้ที่เก่งแล้วก็ยังยาก ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ถ้าเรายื่นแขนออกไปอย่างระมัดระวัง แล้วดึงเข้ามาระหว่างการฝึกยูโดเราจะเข้าใจไปโดยธรรมชาติ และนี้ก็คือกลยุทธ์ในการเข้าประจันหน้า ในทุกกระบวนท่าเราต้องทำให้เกิดความชำนาญให้มาก

Copyright SBO SBOBET บทความรู้เกี่ยวกับการแทงบอล 2019
Tech Nerd theme designed by FixedWidget